Сорилго №2-ийн хэмжээст оноо

Огноо: 2019-03-14,
Нийтэлсэн: Балхүүгийн Батбаясгалан

Шалгалтанд харьцангуй цөөн буюу 631 сурагч хамрагдсан (статистикийг зөв гаргах үүднээс зарим нэг топ сургуулийн сурагчдын дүнг оруулаагүй) тул онооны хэлбэлзэл харьцангуй өндөр байгааг анхаараарай. Ялангуяа бага оноотой болон өндөр оноотой сурагчдын хэмжээст онооны авах утга нэлээд хэмжээгээр зөрөхийг анхаар.
Оноо Давталт Проценталь Хэмжээст
0 21 3.33% 200
2 10 4.91% 317
3 5 5.71% 335
4 5 6.50% 342
5 6 7.45% 349
6 3 7.92% 356
8 7 9.03% 359
9 2 9.35% 366
10 7 10.46% 368
11 3 10.94% 374
12 13 13.00% 377
13 7 14.10% 387
14 16 16.64% 392
15 7 17.75% 403
16 18 20.60% 408
17 5 21.39% 418
18 21 24.72% 421
19 12 26.62% 432
20 27 30.90% 438
21 13 32.96% 450
22 29 37.56% 456
23 19 40.57% 468
24 27 44.85% 476
25 15 47.23% 487
26 21 50.55% 493
27 11 52.30% 501
28 24 56.10% 506
29 9 57.53% 515
30 24 61.33% 519
31 21 64.66% 529
32 11 66.40% 538
33 7 67.51% 542
34 16 70.05% 545
35 11 71.79% 553
36 12 73.69% 558
37 7 74.80% 563
38 20 77.97% 567
39 5 78.76% 577
40 10 80.35% 580
41 13 82.41% 585
42 6 83.36% 593
43 4 83.99% 597
44 18 86.85% 599
45 1 87.00% 612
46 10 88.59% 613
47 5 89.38% 620
48 2 89.70% 625
49 3 90.17% 626
52 4 90.81% 629
53 1 90.97% 633
54 4 91.60% 634
55 1 91.76% 638
56 4 92.39% 639
57 3 92.87% 643
58 2 93.19% 647
59 2 93.50% 649
61 1 93.66% 651
64 1 93.82% 653
65 3 94.29% 654
66 1 94.45% 658
67 6 95.40% 659
68 1 95.56% 669
69 1 95.72% 670
70 3 96.20% 672
71 1 96.35% 677
73 1 96.51% 679
77 1 96.67% 681
78 1 96.83% 683
80 2 97.15% 686
84 1 97.31% 690
85 1 97.46% 693
86 1 97.62% 695
87 1 97.78% 698
88 1 97.94% 701
89 4 98.57% 704
91 2 98.89% 719
92 1 99.05% 729
93 4 99.68% 735
100 2 100.00% 773

Энэ нийтлэлийг 6733 удаа уншсан.

Уншигчдын сэтгэгдэл